skip to Main Content
+3650-111-25-05 info@szervertarhely.hu

A Szolgáltató az Előfizető számára az Előfizető által megrendelt szolgáltatást nyújt és ezen szolgáltatáshoz szükséges hardver-és szoftverkörnyezetet biztosítja a tulajdonában lévő eszközökön.

Rendelkezésre állás, minőségbiztosítás
A Szolgáltató vállalja, hogy éves szinten minimum 99,00 %-os rendelkezésre állással üzemelteti a rendszert. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatás rendelkezésre állásának és az adatvédelem elérhető legmagasabb szintjének elérése érdekében. A folyamatos fejlesztéseknél messzemenően figyelembe veszi a felhasználók vissza­jel­zé­seit. Tekintettel arra, hogy Előfizető joga és felelőssége, hogy milyen adatokat milyen rend­sze­rességgel helyez el Szolgáltató szerverén, így minden felelősséget kizár az esetleges üzemhibák, illetve adatvesztések esetére amennyiben olyan előre nem látható üzemviteli helyzet alakul ki vagy olyan forgalmi vagy egyéb technikai körülmény lép fel, amelynek bekövetkezése nem róható fel a Feleknek, nem következménye a Felek te­vé­kenységének, illetőleg ami az Internet sajátos természetéből adódik. A szolgáltató az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentést készít a szerverein elhelyezett adatokról Webtárhely szolgáltatás esetén minden nap 01 és 04 óra között, Virtuális Magánszerver szolgáltatás esetén minden hét szombat 01 és 04 óra között. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető hibájából keletkező károkért, adatvesztésért. A Szolgáltató vállalja, hogy azon tervezett karbantartásokról, mely az előfizető tárhelyének elérhetőségét korlátozza, Az előfizetőt előre tájékoztatja e-mailben, legalább 72 órával a karbantartás megkezdése előtt. Az előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal korlátozni, amennyiben a szolgáltatáson illegális tevékenységet észlel, vagy az előfizető által az osztott szerveren futtatott alkalmazás a hálózat, vagy más előfizetők szolgáltatásainak stabilitását veszélyezteti.

Eljárás különleges esetekben
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető – az Internet általános szabályainak – nem megfelelően használja a WebHosting szolgáltatást. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:

  • A szerveren a szerzői jogvédelem alá eső anyagok elhelyezése, tárolása, abban az esetben, ha az átvitel (le és feltöltés) során mások szerzői joga sérül (pl. tilos kalóz szoftverek átvitele).
  • A szolgáltatás hozzáférési adatok megosztása más – a szolgáltatás használatára nem jogosult – fel­hasz­nálók számára.
  • Az e-mail szolgáltatás felhasználása kéretlen levelek küldésére (SPAM).
  • Torrent seed szerver üzemeltetése.
  • Botnet vagy egyéb kalaóz kliens programok használata vagy telepítése

A korlátozás időtartama alatt az Előfizető nem mentesül a díjfizetés alól, valamint díj visszatérítésre nem jogosult!

Megrendelés és díjfizetés

A Szolgáltatás megrendelése, lemondása, valamint adminisztrációja elsődlegesen Szolgáltató által biztosított Ügyfélkapun keresztül történik.

A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő díjbekérőben számlázza ki Előfizetőnek. Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 8 nappal Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt állít ki.
Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig:

  • Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,
  • Bankkártyás fizetéssel,
  • PayPal fizetéssel

A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, ha a Szolgáltatónál a díjbekérő összege jóváírásra kerül. A kifizetés teljesítése után a Szolgáltató az Előfizető számára hiteles elektronikus számlát állít ki az Előfizető által előzetesen megadott adatokkal. Az előfizető gyakorolhatja elállási jogát a megrendeléstől, valamint az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától a szolgáltatási díj kiegyenlítésig. A ki nem egyenlített díjbekérők, valamint a hozzájuk kapcsolódó rendelések 30 nap után automatikusan törlésre kerülnek. 

Számlatartozás
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felé fennálló bármilyen jellegű díjtartozás esetén, 10 napos ké­se­de­lem után korlátozza a szolgáltatást, 30 napos késedelem esetén pedig megszüntesse a szolgáltatást, törölve a Szolgáltató szerverén tárolt adatokat.  A szolgáltatás megszüntetése után az adatok helyreállítására a késedelmes számla kiegyenlítése után sem lehetséges. A szolgáltató a késedelmes fizetés miatt szüneteltetett szolgáltatásból eredő semmilyen jellegű kárért nem vállal felelős­séget.

Díjvisszatérítés
Amennyiben a vállalt évi 99,5 %-os rendelkezésre állási időt a Szolgáltatónak felróható okból meghaladja a rendszer üzem ­szünete, akkor a Szolgáltató idődíj arányban jóváírja az ezt meghaladó üzemszünetet. A Szol­gál­tató, a szolgáltatási díj ere­jéig teljes körű díj visszatérítésért kötelezhető a hibásan teljesített időszakban.

Adatvédelem, titoktartás
A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat – a kifejezett jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetét kivéve – másnak nem szolgáltatja ki.

Az előfizető a Szerződés elfogadásával hoz­zá­járul, hogy email címét és az általa az ÁSZF alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését a Szolgáltató fel­hasz­nálja saját marketing és referen­cia céljaira.

Terméktámogatás

Levelezési cím: 2347 Bugyi, Terv u. 6.

Szerződés hatálya és megszűnése, elállás a megrendelt szolgáltatástól

A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetett számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással.

Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 45 napon túli késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató a késedelemmel érintett szolgáltatást a 45. napon azonnali hatállyal megszünteti és az Előfizető rendelkezésére bocsátott tárhelyen tárolt adatokat vissza nem állítható módon azonnal törölheti.

Az Előfizető gyakorolhatja elállási jogát a megrendeléstől, valamint az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától a szolgáltatási díj kiegyenlítésig. A ki nem egyenlített díjbekérők, valamint a hozzájuk kapcsolódó rendelések 30 nap után automatikusan törlésre kerülnek. Ebben az esetben az Előfizető számára egyéb fizetési kötelezettség nem képződik!

A Szerződés felmondása, valamint a megrendeléstől történő elállás történhet

  • emailben, az info@szervertarhely.hu e-mail címre küldött e-mailben
  • vagy az egyszerűen a hó végén automata lejárattal

Előfizető a meglévő Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása. Amennyiben az előfizető a szolgáltatást a megrendelt szolgáltatási időtartam lejárata előtt felmondja díj visszatérítésre nem jogosult.

Az előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Számlázás, rendelés és havi díj számítás
A jelenlegi rendszerünk a megrendeléskor minden új termék rendelése esetén havi ciklussal számol.

Záró Rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozón jogszabályok alkalmazandók. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Bugyi, 2021.02.28

 

Back To Top

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás